BOOK BOOK

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เบื้องต้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้อธิบายหลักปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเราและตัวเลือกที่คุณ เลือกได้เกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

The Green Beach Resort | เดอะกรีนบีชรีสอร์ท (“The Green Beach Resort | เดอะกรีนบีชรีสอร์ท“, “us”, “our” หรือ “we”) เคารพในความเป็นส่วนตัว และมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลส่วน บุคคลที่คุณให้กับเราเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ หน้าโซเชียลมีเดียที่เราควบคุม แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์พกพาที่มีลิงก์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัว ตลอดจนเมื่อคุณให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ผ่าน ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของเรา หรือด้วยตนเอง (รวมเรียกว่า “ไซต์”) แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศที่เราดำเนินการเพื่อ สะท้อนแนวทางปฏิบัติในท้องถิ่นและข้อกำหนดทางกฎหมาย เราตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล รักษาความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลที่บังคับใช้

คุณอาจถูกขอให้ยินยอมตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อทำการจอง ลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมหรือโปรโมชั่น และสิ่งที่สอดคล้องกับเราผ่านทางเว็บไซต์ หรือกฎหมายที่บังคับใช้กำหนด มิฉะนั้น การใช้งานเว็บไซต์ของคุณต่อไปจะถือว่าคุณ ยินยอมตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม

เมื่อใช้เว็บไซต์ของเรา คุณอาจให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณเองหรือผู้อื่นโดยสมัครใจ เช่น เมื่อคุณสร้างบัญชีหรือจองห้องพัก เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลที่ระบุตัวคุณหรือเกี่ยวข้องกับคุณในฐานะบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้) ที่คุณอาจให้ผ่านไซต์เกี่ยวกับตัวคุณหรือผู้อื่น เช่น:

 • ชื่อ วันเกิด และสถานที่เกิด ข้อมูลหนังสือเดินทาง และวีซ่า
 • รหัสไปรษณีย์
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ที่อยู่อีเมล

ข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถให้บริการพิเศษแก่คุณหรือตอบสนองคำขอพิเศษ เช่น การดูแลด้านสุขภาพหรือโภชนาการ เราจะไม่รวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับคุณ เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นหรือหากข้อมูลสามารถช่วยให้บริการราบรื่นแก่คุณ

 • หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต วันหมดอายุ และรหัสความปลอดภัย
 • ข้อมูลบัญชีโซเชียลมีเดีย
 • ข้อมูลการเข้าพักหรือการเดินทางและความต้องการ เช่น สถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวกที่คุณต้องการ วันที่และจำนวนคน/เด็กที่เดินทางไปกับคุณ
 • ข้อมูลประชากร (อายุ เพศ ประเทศ และภาษาที่ต้องการ)
 • ที่อยู่ IP และ
 • ความต้องการในการรับการสื่อสารจากเราหรือแบบสำรวจหรือข้อเสนอส่งเสริมการขาย

ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติ

เว็บไซต์ของเรารวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับผู้ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์เข้าถึงได้ง่าย เพราะเหตุนี้ เราอาจติดตามความเคลื่อนไหวของคุณภายในเว็บไซต์ หน้าเพจที่คุณอ้างอิง เวลาในการเข้าถึง และประเภทเบราว์เซอร์ เราใช้ข้อมูลนี้แต่ไม่เชื่อมโยงข้อมูลนี้กับคุณเป็นการส่วนตัว เพื่อวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์และวิเคราะห์การเข้าชมของเว็บไซต์ ทำความเข้าใจความต้องการและแนวโน้มของลูกค้า เราจะรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชม เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราจดจำและบันทึกชื่อโดเมนของผู้เยี่ยมชมโดยอัตโนมัติ หน้าเว็บที่ผู้เยี่ยมชมเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา หน้าใดที่ผู้เยี่ยมชมเข้าชมและระยะเวลา ที่อยู่ IP ของผู้เยี่ยมชม เราอาจใช้เทคโนโลยีการติดตามที่ไม่ระบุชื่อเพื่อรวบรวม จัดเก็บ และบางครั้งติดตามข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติและเพื่อปรับปรุงบริการที่ รวมถึงใช้ในการประเมินและปรับปรุงเว็บไซต์อีกด้วย เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติโดยใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

ข้อมูลนี้ไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล หากเรารวมข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อหรือข้อมูลรวมกับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะถือว่าข้อมูลที่รวมกันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งมาและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมโดยอัตโนมัติเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อการใช้งานทางธุรกิจและฐานทางกฎหมายของเรา รวมถึง:

 • ดำเนินการ ดำเนินการ และบันทึกการจองและ/หรือการซื้อ
 • เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณสำหรับการจองซื้อล่วงหน้าและเงินมัดจำล่วงหน้า
 • ติดต่อคุณเพื่อยืนยันหรือบริการลูกค้าหลังการจองและการซื้อ
 • มีขึ้นหรือหลังจากที่คุณสมัครหรือเข้าร่วมในกิจกรรมบางอย่าง
 • ดำเนินการวิเคราะห์ทางสถิติหรือทางประชากรศาสตร์
 • ติดตามการจองและการเข้าพักในรีสอร์ทที่เกี่ยวข้อง
 • ส่งอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักในรีสอร์ทถึงคุณ
 • การส่งการสื่อสารถึงคุณ เช่น แบบสำรวจแขกหรือข้อเสนอส่งเสริมการขายและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
 • การสื่อสารข้อเสนอพิเศษ การแข่งขัน และรายการเด่น หากคุณเลือกที่จะรับประกาศดังกล่าว
 • การตอบสนองต่อข้อซักถาม ข้อร้องเรียน และการสื่อสารอื่นๆ ของคุณ และ
 • จัดเตรียมเพื่อความปลอดภัยและความปลอดภัยของแขกและพนักงานของเรา และเป็นไปตามข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของเรา

การเปิดเผยข้อมูล

ในฐานะบริษัทจัดการโรงแรม เราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลในหลายๆประเทศ เพื่อให้เราสามารถให้บริการคุณได้อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกแบ่งปันตาม

ความจำเป็นและตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ดังต่อไปนี้:

 • นิติบุคคล โรงแรม และ/หรือธุรกิจอื่นๆ ของ The Green Beach Resort | เดอะกรีนบีชรีสอร์ท ที่เราจัดการ
 • บริษัททัวร์ ตัวแทนท่องเที่ยว ผู้ช่วยส่วนตัว นายจ้างหรือคู่สมรสที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • บุคคลที่สามที่เราได้รับความยินยอมจากคุณ
 • พันธมิตรบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ในการประมวลผลให้เราตามคำแนะนำของเราและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและมาตรการรักษาความลับและความปลอดภัยที่เหมาะสมอื่น ๆ รวมถึง
 • พันธมิตรด้านการตลาดและการโฆษณาของเราจะจัดหาโฆษณาที่เกี่ยวข้องมากขึ้นบนเว็บไซต์ของเราและสนับสนุนให้คุณกลับมาที่เว็บไซต์ของเราและรวมถึงซัพพลายเออร์ของเราที่เผยแพร่การสื่อสารทางอีเมลของเรา เรากำหนดให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ตามสัญญาต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัยและได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราระบุไว้เท่านั้น
 • สำหรับบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเดอะ ฮอทสปริง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา หากเราเชื่อโดยสุจริตว่ามีความจำเป็นตามสมควรที่จะ: (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอของรัฐบาลที่บังคับใช้; (2) บังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการ รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น (3) ตรวจจับ ป้องกัน หรือจัดการกับสิ่งผิดกฎหมาย การฉ้อฉล ความปลอดภัย หรือปัญหาทางเทคนิค และ (4) ป้องกันอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเดอะ ฮอทสปริง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ผู้ใช้ของเราหรือสาธารณะตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต; และ (5) ให้กับบุคคลที่สามในขอบเขตที่จำเป็นเกี่ยวกับการขายการดำเนินธุรกิจหรือทรัพย์สินและ/หรือรีสอร์ททั้งหมดหรือบางส่วนของเราที่เดอะ ฮอทสปริง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปาไม่ได้บริหารหรือเป็นเจ้าของอีกต่อไป

การถ่ายโอนข้อมูลไปต่างประเทศ

โดยการใช้และ/หรือซื้อสินค้าและบริการของเรา เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณข้ามเขตอำนาจศาลหลายแห่ง ดังนั้น เราอาจถ่ายโอนและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

 • บนเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ของเราที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา
 • ในเดอะ ฮอทสปริง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ซึ่งตั้งอยู่
 • ไปยังประเทศที่ผู้ให้บริการหรือที่ปรึกษาบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ของเราตั้งอยู่
 • บางประเทศเหล่านี้อาจไม่ให้การปกป้องความเป็นส่วนตัวในระดับเดียวกัน แต่เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนดังกล่าวได้รับการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ

การอธิบายพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล

 • ฐานทางกฎหมายสำหรับการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณประกอบด้วย:
 • ความยินยอม – เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลของคุณด้วยความยินยอมของคุณเช่น เมื่อคุณทำเครื่องหมายในช่องเพื่อรับการสื่อสารทางการตลาด
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย – หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น ตำรวจ การสืบสวนการฉ้อโกง หรือคำสั่งศาล เราอาจต้องรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของคุณ
 • ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย – เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เช่น การให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่คุณร้องขอในลักษณะที่อาจคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลในฐานะส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของเรา และไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ หรือผลประโยชน์ของคุณอย่างมีนัยสำคัญ

ความปลอดภัย

เราใช้มาตรการทางเทคนิค การจัดการ และทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในระบบของเราจากการใช้ในทางที่ผิด การสูญหาย หรือการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าเราจะพยายามใช้วิธีการที่เป็นที่ยอมรับในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

เราไม่สามารถบังคับใช้หรือควบคุมความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้เพื่อส่งอีเมลและส่งข้อมูลส่วนบุคคลถึงเราผ่านทางอินเทอร์เน็ต คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับรองว่าคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้จะมีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับการสื่อสารกับเรา เราไม่รับผิดชอบต่อการเปิดเผยหรือการสกัดกั้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนที่เราจะได้รับ

การถอนความยินยอม

คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่เราร้องขอ และ/หรือต้องการความยินยอมในการใช้งานและการเปิดเผย คุณจะยังคงสามารถเยี่ยมชมไซต์ของเราได้ แต่คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงตัวเลือก ผลิตภัณฑ์ หรือบริการบางอย่างได้ และในเราอาจจะ จึงไม่สามารถดำเนินการตามการจองของท่านได้

เราเสนอทางเลือกให้คุณว่าจะรับการสื่อสารจากเราอย่างไร การสื่อสารทางการตลาดทั้งหมดที่เราส่งถึงคุณจะช่วยให้คุณมีวิธีในการถอนความยินยอมของคุณต่อการตลาดในอนาคต หากคุณไม่ต้องการรับข้อมูลการตลาดอีกต่อไป คุณสามารถยกเลิกการรับการสื่อสารเหล่านี้ได้โดยคลิกที่ส่วนเลือกไม่รับการสื่อสารทางการตลาดหรือเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีของคุณ ซึ่งจะเป็นการลบคุณออกจากรายชื่อการตลาดของเรา คุณมีสิทธิ์ที่จะบอกให้เราหยุดใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงของเรา โปรดส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรของคุณ รวมถึงชื่อและข้อมูลการติดต่อของคุณไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ด้านล่างใน “วิธีการติดต่อเรา” เราจะทำตามคำขอของคุณภายใน 30 วันหลังจากได้รับหรือเร็วกว่านั้นหากกฎหมายที่บังคับใช้กำหนด โปรดทราบว่าหากคุณยกเลิกการสมัครรับการสื่อสารทางการตลาด คุณจะยังคงได้รับข้อความเกี่ยวกับการดำเนินงานและการบริการจากเราเกี่ยวกับการจองและการตอบกลับข้อสงสัยของคุณที่ส่งถึงเรา และเราอาจเก็บรายละเอียดของคุณไว้ ดังนั้นเราจึงไม่ส่งการสื่อสารทางการตลาดถึงคุณอีกในอนาคต

ลิงค์บุคคลที่สาม

เราอาจอนุญาตให้บุคคลที่สามเชื่อมโยงไปยังไซต์ของเราหรือโพสต์ลิงก์ไปยังไซต์ของพวกเขาบนเว็บไซต์ของเรา เราไม่รับรองไซต์เหล่านี้และไม่รับผิดชอบต่อไซต์อื่นหรือแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของไซต์เหล่านั้น เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในลักษณะใด ๆ สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการหรือข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเด็ก

เราไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีโดยเจตนา แม้ว่าเราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเด็กซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนแขกหรือเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมบนเว็บไซต์หรือที่รีสอร์ท แต่ต้องได้รับความยินยอมจาก พ่อแม่หรือผู้ปกครอง

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานแค่ไหน

เมื่อใดก็ตามที่เรารวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะเก็บไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม การดำเนินการทางกฎหมายที่ดำเนินอยู่ ความต้องการทางธุรกิจทางกฎหมายที่สามารถระบุตัวตนได้และต่อเนื่อง (เช่น การเก็บบันทึก) และตามขอบเขต ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกลบ กำจัด บล็อก และ/หรือไม่ระบุตัวตนอย่างปลอดภัยและปลอดภัย เช่น โดยการรวมกับข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้สำหรับ การวิเคราะห์ทางสถิติและการวางแผนธุรกิจ

หากคุณกำลังติดต่อเราเพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกกล่าวหาว่าละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือข้อผูกพันด้านความเป็นส่วนตัวทางกฎหมายของเรา โปรดให้รายละเอียดเกี่ยวกับการร้องเรียนของคุณมากที่สุดเท่าที่จะทำได้และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่เรา เราให้ความสำคัญกับการร้องเรียนเรื่องความเป็นส่วนตัวทุกข้ออย่างจริงจังและประเมินโดยมีจุดประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งหมดอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เรามุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัยและจะใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อป้องกันมิให้เกิดการสูญหาย การใช้งานในทางที่ผิด หรือการเข้าถึงหรือแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ยกเว้นในกรณีที่ไม่สามารถยกเว้นความรับผิดได้เนื่องจากการดำเนินการตามกฎหมาย เราไม่รวมความรับผิดทั้งหมด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) สำหรับผลที่ตามมาของการเข้าถึง การเปิดเผย การใช้ในทางที่ผิด หรือการสูญหายหรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีสิ่งใดในความเป็นส่วนตัวนี้ที่จำกัด ไม่รวม หรือแก้ไข หรืออ้างว่าจะจำกัด ไม่รวม หรือปรับเปลี่ยนสิทธิตามกฎหมายของผู้บริโภคภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในบางครั้ง เราอาจใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อการใช้งานใหม่ที่ไม่คาดคิดซึ่งไม่ได้เปิดเผยก่อนหน้านี้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากแนวปฏิบัติด้านข้อมูลของเรามีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวในไซต์ของเราเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และให้คุณสามารถเลือกไม่ใช้การใช้งานใหม่เหล่านี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการแก้ไขใดๆ จะใช้ในอนาคตกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมหรือแก้ไขหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ของนโยบายที่แก้ไข

วิธีติดต่อเรา

สิทธิ์หลักของคุณภายใต้ระเบียบคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรปคือ: (ก) สิทธิ์ในการเข้าถึง; (b) สิทธิในการแก้ไข; (c) สิทธิในการลบ; (d) สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล; (e) สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผล; (ฉ) สิทธิในการพกพาข้อมูล; (g) สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล; และ (ซ) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม คุณอาจใช้สิทธิ์ใด ๆ เหล่านี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวโดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราทางอีเมลที่ thegreenbeachresort@hotmail.com

เพื่อให้แน่ใจว่าคำขอของคุณจะได้รับการจัดการอย่างรวดเร็ว โปรดอย่าลืมระบุข้อมูลทั้งหมดของคุณ

ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนของคุณ (เช่น บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง) เพื่อให้เราสามารถยืนยันตัวตนของคุณและดูว่าเรามีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณหรือไม่ หรือในกรณีที่เราจำเป็นต้องติดต่อคุณเพื่อรับ ข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่เราอาจจำเป็นต้องทำการตัดสินใจนั้น

คุณยังส่งเรื่องร้องเรียน/ข้อกังวลของคุณไปยังหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณบนเว็บไซต์ของเราและเพื่อแนะนำเนื้อหาที่คุณอาจสนใจ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างว่าคุกกี้คืออะไร คุกกี้ที่เราใช้และวิธีปิดการใช้งาน

คุณสามารถระบุการยอมรับการใช้คุกกี้ของเราตามนโยบายนี้โดยการใช้เว็บไซต์ของเราต่อไป แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่มีข้อมูลจำนวนเล็กน้อยซึ่งดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ ไฟล์ข้อความจะถูกส่งกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเราทุกครั้งที่เบราว์เซอร์ของคุณร้องขอหน้าจากเซิร์ฟเวอร์ สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และโหลดเว็บไซต์เพื่อให้สะท้อนถึงความชอบส่วนตัวของคุณ โดยอิงตามการเข้าชมเว็บไซต์ก่อนหน้านี้ของคุณ ตลอดจนคำหลักที่เราอาจรวบรวมได้จาก URL ของหน้าเว็บอื่นที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์ .

เราใช้คุกกี้อะไร

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทต่อไปนี้อาจถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณ: คุกกี้เชิงวิเคราะห์และประสิทธิภาพ

เราอาจใช้ผู้ให้บริการวิเคราะห์สำหรับการวิเคราะห์และรายงานการเข้าชมเว็บไซต์ ผู้ให้บริการการวิเคราะห์สร้างสถิติและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์โดยใช้คุกกี้ พวกเขาช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เยี่ยมชมและดูว่าผู้เยี่ยมชมกลับมาที่เว็บไซต์บ่อยเพียงใด พวกเขาอยู่นานแค่ไหน และผู้เข้าชมเคลื่อนที่ไปมาในเว็บไซต์ของเราอย่างไรเมื่อพวกเขาใช้งาน สิ่งนี้ช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ของเรา เช่น ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย ข้อมูลที่สร้างขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์อาจใช้เพื่อสร้างรายงานเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์และผู้ให้บริการวิเคราะห์จะจัดเก็บข้อมูลนี้

คุกกี้การโฆษณาและการกำหนดเป้าหมาย

คุกกี้เหล่านี้บันทึกการเยี่ยมชมเว็บไซต์ หน้าที่คุณเยี่ยมชม และลิงก์ที่คุณติดตามไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อพยายามทำให้เว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คุณเข้าชมมีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณมากขึ้น นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลนี้กับผู้อื่น เช่น บริษัท The Green Beach Resort | เดอะกรีนบีชรีสอร์ท และบุคคลภายนอกที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี เพื่อจุดประสงค์นี้ เราทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนเว็บไซต์ของเราและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่คุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเว็บไซต์และบนเว็บไซต์ในเครือหรือ

เว็บไซต์ภายในเครือข่ายโฆษณาที่เราร่วมงานด้วย เราอาจใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อช่วยให้เราวางโฆษณาที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านั้น หากคุณไม่พอใจให้เราทำเช่นนี้ โปรดดูส่วนของนโยบายนี้ที่ชื่อว่า “ฉันจะปิดคุกกี้ได้อย่างไร” ด้านล่าง.

คุกกี้การทำงาน

เราอาจใช้คุกกี้การทำงานที่ช่วยให้เราจดจำตัวเลือกที่คุณทำบนเว็บไซต์เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นโดยการนำเสนอเนื้อหาเฉพาะตามความสนใจของคุณ

คุกกี้ที่จำเป็นอย่างเคร่งครัด

สิ่งเหล่านี้คือคุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการดูแลระบบและการทำงานของเว็บไซต์ของเรา คุกกี้บางตัวที่เราใช้มีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้คุณสามารถเคลื่อนที่ไปรอบๆ เว็บไซต์และใช้คุณลักษณะต่างๆ ของเว็บไซต์ได้

คุกกี้ของบุคคลที่สาม เนื่องจาก The Green Beach Resort | เดอะกรีนบีชรีสอร์ท มีตัวตนที่แข็งแกร่งบนโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ เราจึงพยายามทำให้การแชร์เนื้อหาเป็นเรื่องง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และดูว่าเนื้อหาใดได้รับความนิยมในเครือข่ายเหล่านั้น เราเพิ่มปุ่มเพื่อให้ผู้คนแบ่งปันไปยังเครือข่ายเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ เรายังใช้ Facebook เพื่อขับเคลื่อนฟังก์ชันการแชทบางส่วนบนเว็บไซต์ เมื่อเรารวม ‘ปลั๊กอิน’ โซเชียลเหล่านี้ ไซต์เหล่านั้นจะมีความยืดหยุ่นในการใช้คุกกี้ของตนเอง พวกเขาไม่สามารถอ่านคุกกี้ใด ๆ ที่เราตั้งค่าจากเว็บไซต์ของเรา และเราไม่สามารถอ่านคุกกี้ใด ๆ ที่พวกเขาตั้งไว้ แต่ช่วยให้พวกเขาทำการวัดปริมาณการเข้าชมแบบเดียวกับที่เราทำในเว็บไซต์อื่น ๆ และยังช่วยให้พวกเขา รู้ว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ไซต์ของพวกเขาหรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากคุณเข้าสู่ระบบ Facebook และต้องการสนทนาผ่านวิดเจ็ตแชท คุณสามารถทำได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบอีกครั้ง – เราไม่มีทางรู้ว่าคุณเข้าสู่ระบบหรือไม่ เนื่องจากคุณสื่อสารโดยตรง ด้วย Facebook ผ่านปลั๊กอินบนเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์และบริการอื่นๆ (รวมถึง ตัวอย่างเช่น เครือข่ายโฆษณา ผู้ให้บริการภายนอก เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าชมเว็บ และเครื่องมือแนะนำเนื้อหา) อาจใช้คุกกี้ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ คุกกี้เหล่านี้น่าจะเป็นคุกกี้วิเคราะห์/ประสิทธิภาพหรือคุกกี้กำหนดเป้าหมาย

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2022 เทคโนโลยีการติดตามและคุกกี้บางส่วนที่เราอาจใช้บนเว็บไซต์ที่ดูเหมือนว่านโยบายนี้จะช่วยปรับปรุงเว็บไซต์และประสบการณ์ของเรามีดังนี้

Alexa Metrics – การวิเคราะห์เว็บ Mail Chimp – ผู้ให้บริการอีเมล การกำหนดเป้าหมายอีเมลซ้ำ Facebook Connect – ตัวเชื่อมต่อการเข้าสู่ระบบ Facebook Facebook Custom Audience – การกำหนดเป้าหมายของผู้ลงโฆษณา Google Analytics – การวิเคราะห์เว็บ ผู้ชม Google Analytics – การกำหนดเป้าหมายผู้โฆษณา Google Tag Manager – การใช้เทคโนโลยี การเชื่อมต่อเว็บ – CMS ของเว็บไซต์และการปรับแต่งไซต์ให้เป็นส่วนตัว การพักแรม – การกำหนดเป้าหมายผู้โฆษณา TripAdvisor – การกำหนดเป้าหมายโฆษณา WordPress – เว็บไซต์ CMS และการปรับแต่งเว็บไซต์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานทั่วไปและฟังก์ชันของคุกกี้บุคคลที่สามตามรายการด้านบนได้ที่ http://optout.aboutads.info/#/

ฉันจะปิดคุกกี้ได้อย่างไร

หากคุณไม่ต้องการให้เราติดตั้งคุกกี้หรือไม่เห็นด้วยกับวิธีที่เราใช้คุกกี้เหล่านี้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วน “ความช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์ของคุณ หรือไปที่ www.aboutcookies.orgwww.allaboutcookies.org หรือ http://optout.aboutads.info/#/ โปรดทราบว่าหากคุณตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเราได้

ขอขอบคุณที่ยอมรับข้อมูลที่ให้ไว้ข้างต้น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Cookie Consent Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • Analytics Cookies

  These enable use of the website to be measured, in order to ensure its proper performance and to improve its functioning.
  รายละเอียดคุกกี้

 • Advertising and Social Media Cookies

  These are used to display and measure ads which are relevant to our users, as well as enabling interaction with social media. Data may be shared with companies outside of The Green Beach Resort
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่าของฉัน