สำรองห้องพัก
เดอะ กรีน บีช รีสอร์ท
The Green Beach Resort Thailand
The Green Beach Resort Thailand
The Green Beach Resort Thailand
The Green Beach Resort Thailand

เดอะ กรีน บีช รีสอร์ท

รีสอร์ทริมทะเลปราณบุรี
จองห้องพัก:

บริการจัดประชุม สัมมนา และจัดเลี้ยง สำหรับลูกค้าหมู่คณะ

The Green Beach Resort Thailand
แพ็คเกจที่พัก 2 วัน 1 คืน
 • ห้องพักมาตรฐาน 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • อาหารเช้า 1 มื้อ
 • บริการห้องประชุม ครึ่งวัน
 • คอฟฟี่เบรก 1 มื้อ
 • ไมโครโฟน และเครื่องเสียง, LCD โปรเจคเตอร์, ไวท์บอร์ดและกระดานฟลิบชารต์
 • อาหารเย็น บุฟเฟต์ 1 มื้อ
 • ซอฟต์ดริ้งค์ 1 มื้อ
 • คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ 1 คืน
The Green Beach Resort Thailand
แพ็คเกจที่พัก 3 วัน 2 คืน
 • ห้องพักมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • อาหารเช้า 2 มื้อ
 • บริการห้องประชุม 1 วันครึ่ง
 • คอฟฟี่เบรก 3 มื้อ
 • ไมโครโฟน และเครื่องเสียง, LCD โปรเจคเตอร์, ไวท์บอร์ดและกระดานฟลิบชารต์
 • อาหารกลางวัน บุฟเฟต์ 1 มื้อ
 • อาหารเย็น บุฟเฟต์ 2 มื้อ
 • ซอฟต์ดริ้งค์ 2 มื้อ
 • คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ 2 คืน

รายละเอียดห้องประชุมและจัดเลี้ยง

ขนาดห้อง ขนาดพื้นที่ Classroom Theater U-shape Banquet
11 ม. x 21 ม. 231 ตร.ม. 140 ท่าน* 160 ท่าน* 72 ท่าน* 120 ท่าน*

 

* จำนวนลูกค้าสูงสุดที่รองรับได้

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ไมโครโฟน พร้อมเครื่องเสียง
 • โปรเจคเตอร์
 • กระดานฟลิบชาร์ต
 • กระดานไวท์บอร์ด
 • Wifi ในห้องประชุมและจัดเลี้ยง

บริการอื่นๆ

 • บริการคอฟฟี่เบรค
 • บริการอาหารกลางวัน
 • บริการอาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่ม
 • บริการคาราโอเกะและวงดนตรีสด
 • บริการอุปกรณ์กีฬาชายหาด